ไม่มีบทความ
ไม่มีบทความ

กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย "เมืองช้างเกมส์"

วีดีโอ พิธีเปิดกีฬา "เมืองช้างเกมส์"

วีดีโอ  พิธีเปิดกีฬา "เมืองช้างเกมส์"
คลิ๊กทีภาพเพื่อเข้าชม วีดีโอ พิธีเปิดกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย ณ จังหวัดสุรินทร์

พิธีเปิด "เมืองช้างเกมส์" ณ จังหวัดสุรินทร์

พิธีเปิด "เมืองช้างเกมส์"  ณ จังหวัดสุรินทร์
คลิ๊กที่ภาพ เพื่อเข้าชม

งานเลี้ยงต้อนรับนักกีฬา"เมืองช้างเกมส์ " สุรินทร์ 21 - 29 ม.ค.53

งานเลี้ยงต้อนรับนักกีฬา"เมืองช้างเกมส์ " สุรินทร์  21 - 29 ม.ค.53
คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าชม

พิธีบวงสรวงสนาม

พิธีบวงสรวงสนาม
คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าชม

วีดีโอ พิธีปิดการแข่งขัน "เมืองช้างเกมส์"

วีดีโอ พิธีปิดการแข่งขัน "เมืองช้างเกมส์"

วีดีโอ พิธีปิดการแข่งขัน "เมืองช้างเกมส์"

วีดีโอ พิธีปิดการแข่งขัน "เมืองช้างเกมส์"

พิธีเฉลิมฉลองไฟพระฤกษ์

พิธีเฉลิมฉลองไฟพระฤกษ์
คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าชม

พิธีเปิด "เมืองช้างเกมส์"

วีดีโอพิธีเปิดเมืองช้างเกมส์ จังหวัดสุรินทร์ 21-29 ม.ค.53

วีดีโอ พิธีเปิด เมืองช้างเกมส์ สุรินทร์